Muudetava pikkusega haagised

Muudetava pikkusega haagised

Eriveoste transpordil puutuvad vedajad kokku probleemiga, kus veos ei taha kuidagi veovahendile ära mahtuda. Lahenduseks võib olla veodiisli pikkuse muutmise võimalus, kuid ekstreemsematel juhtudel võib tekkida vajadus muuta ka haagise pikkust. Oleme võimelised haagiseid vastavalt teie soovidele ja vajadustele ümber ehitama.