Militaarsõidukite ehitus

Tsiviilotstarbega rasketehnika projekteerimine, ehitamine ja täiustamine pakub väljakutseid nii teadmistelt, oskustelt kui kogemustelt.  Veelgi enam nõuab neid omadusi aga militaarsõidukitega seonduv, kus erinevaid kriteeriume ja tehnilisi nüansse on tunduvalt rohkem. Meie insener-tehniline suutlikkus ja meeskonna teadmiste, oskuste ning kogemuste sümbioos võimaldab meil militaarotstarbega sõidukeid kavandada ja valmistada kõrgel tasemel. Oleme Eesti kaitseministeeriumile usaldusväärne lepingupartner.