Meist

AS GoCraft on juhtiv ja tuntud militaar- ja raskeveokite looja ja hooldaja. Oleme veokitele pealisehitusi valmistanud ja paigaldanud juba üle 20 aasta Eurokrafti kaubamärgi all.

Me loome ja hooldame militaar- ja raskeveokeid, et meie kliendid saaksid teostada logistikat, hooldada ja arendada taristut, kaitsta riiki.

Valdkonnad, milles tegutseme, nõuavad häid insenerlikke teadmisi ja praktilisi oskusi, tagamaks tehtu vastavust nõuetele. Selle tõenduseks on meile väljastatud mitmed sertifikaadid, millest igapäevastes tegevustes juhindume: ISO9001, ISO 3834-2 ja AQAP 2110.

Meil on tehniliselt pädev, motiveeritud ja teotahteline meeskond, kel on soov klientide soove mõista ning neid efektiivselt, paindlikult ja tähtaegselt realiseerida.

2021. aastal laiendasime oma tegevust militaarsektorisse, võites Eesti kaitseväe suurhanke jalaväe toetussoomukite CV90 remondiks ja ümberehituseks. Tegu on suurima kodumaise kaitsetellimusega ning meil on heameel anda oma panus kaitseväe võimekuste edendamisel.

Me anname Eesti turvalisemaks muutmisesse oma panuse ja säilitame kaitseväe õppekogunemistel osalevatele töötajatele tavapärase palga. Hoolime oma töötajatest ja oma riigist, et kõigil oleks siin hea ja turvaline elada.

Alates 26. juulist 2021 koondasime selguse ja lihtsuse huvides kõik AS Ühinenud Depood ning Eurokraft tegevusvaldkonnad ühtse Go Craft kaubamärgi alla, rõhutades sellega ühtlasi kuuluvust suure ja usaldusväärse kodumaise kontserni koosseisu.

Go Craft kuulub Go kontserni, mis liidab erinevaid transpordi- ja turismiettevõtteid Eestis. Kontsernis töötab kokku ca 900 inimest.

Meie põhimõtted ja eesmärgid:

  • Oleme alati tulemusele orienteeritud ja pühendunud püstitatud eesmärkide saavutamisele.
  • Meie meisterlikkus pärineb pidevast arengust ja teadmiste ning kogemuste ammutamisest. Hindame elukestvat õpet.
  • Väärtustame meeskonnatööd, ühiseid tegemisi, positiivset ellusuhtumist, ausust, läbipaistvust, usaldust ning sõbralikkust.
  • Püüdleme alati ressursside mõistliku kasutamise ja suurema efektiivsuse poole. Tegutseme eesmärgipäraselt ja hindame saavutatud tulemust.