Meist

Kes me oleme?

Go Craft on Eesti juhtiv militaarmasinate ja raskeveokite looja ja hooldaja, ühtlasi tegeleme raudteeveeremi hoolduse, remondi ja moderniseerimisega. Meie meeskonna töö tulemust näevad paljud inimesed enda ümber nii maanteel kui ka raudteel. Peame oma missiooniks aidata klientidel teostada logistikat, hooldada ja arendada taristut ning kaitsta Eesti riiki.

Veokite pealisehitusi oleme valmistanud ja paigaldanud juba üle 20 aasta. Paljud Eestis ringi sõitvad eriotstarbelised masinad on loodud just meie tootmisüksuses. Meie klientide hulka kuuluvad paljud suured ettevõtted alates teehooldusfirmadest ja kaevandustest kuni lennujaamadeni. Oleme ehitanud teehooldussõidukeid, kallurveokeid kaevandustele, projekteerinud ja paigaldanud veokitele mitme otstarbelisi paake, tõsteluuke, tõstukeid, ehitanud haagiseid rallitiimidele ja palju muud. Meie esindatav tooteportfell, teadmised ja kogemused võimaldavad leida optimaalse ja efektiivse lahenduse iga tegevusvaldkonna jaoks arvestades kasutaja spetsiifilisi vajadusi ning nõudmisi. Loe lähemalt: https://gocraft.ee/teenused/

Militaarsuunal on meil au anda oma panus kaitseväe võimekuse edendamisse. Täidame ajalooliselt kõige suuremahulisemat riiklikku tellimust Eesti kaitsetööstusele, milleks on toetussoomukite CV90 ümberehitus üheksaks erinevaks modifikatsiooniks, näiteks pioneerisoomukiks, tankitõrjesoomukiks ja juhtimissoomukiks ning ehitame ümber liikursuurtükid K9. Ühtlasi tagame elukaaretoetuse valmimisele järgnevatel aastatel. Kunagi varem pole erasektoris soomustehnika ümberehituse ja elukaare toetuse töid sellistes mahtudes tehtud. Selleks, et relvasüsteemidega varustatud soomustehnikat modifitseerida, rajame Eesti esimest eraomandis olevat sõjarelvade käitlemise nõuetele vastavat remondihalli. Tootmispind, kus saab hooldada, remontida ja integreerida relvi ja relvasüsteeme,  valmib 2022. aasta suvel ning vastab kõige rangematele turvanõuetele. Valmiv hoone annab meile võimaluse taotleda töid sarnaste masinatega ka tulevikus.

Raudteeveeremi hoolduse, remondi ja moderniseerimise alal on meil pikaajalised traditsioonid, mis ulatuvad juba enam kui 100 aasta taha. Toona anti käiku kitsarööpmeliste auruvedurite hooldusdepoo Tallinnas, Tallinn-Väike jaama piirkonnas. Aja jooksul ehitati auruvedurite hooldusdepoo ümber laiarööpmelisele veeremile ning alates 1980ndate lõpust on depoos peamiselt tegeletud diiselrongide hoolduse ja remondiga. Kuigi meie depoo põhitegevus on tänaseks kolinud Tallinn-Väike depoost kaasaegsesse Iru depoosse Maardus, tagame järjepidevuse ning traditsioonide jätkumise läbi meeskonna, mis koosneb oma ala tunnustatud spetsialistidest. Hooldame ja remondime eri tüüpi raudteeveeremit, et meie kliendid saaksid ohutult ja keskkonnasõbralikult vedada rööbasteel nii reisijaid kui kaupu. Loe lähemalt: https://gocraft.ee/veeremi-remonditeenused/

Sertifikaadid

Valdkonnad, milles tegutseme, nõuavad häid inseneriteadmisi ja praktilisi oskusi, tagamaks tehtu vastavust nõuetele. Selle tõenduseks on meile väljastatud mitmed sertifikaadid, millest igapäevastes tegevustes juhindume: ISO9001, ISO 3834-2 ja AQAP 2110.

Oleme esimene ettevõte Eestis, kellele Tarbija ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljastati veeremi hoolduse eest vastutava üksuse ECM sertifikaat, mis annab õiguse teostada vedurite, vagunite, teemasinate jm raudteeveeremi remondi- ja hooldustöid üle Euroopa.

Meeskond

Meil on oma ala professionaalidest koosnev teotahteline ja motiveeritud meeskond, keda ühendab kirg tehnika vastu. Mõistame klientide vajadusi ning realiseerime neid efektiivselt, paindlikult ja tähtaegselt. Meie juures leiavad väljakutset ja mitmekülgset rakendust insenerid, projekteerijad, tehnikud, elektrikud, hüdraulikud ja maalrid. Teeme koostööd haridusasutustega, korraldades oma töötajate osalemist kursustel. Soovides anda Eesti turvalisemaks muutmisesse oma panuse, toetame töötajate osalemist kaitseväe õppekogunemistel, säilitades selleks ajaks tavapärase palga. Hoolime oma töötajatest ja oma riigist, et kõigil oleks siin hea ja turvaline elada. Liitu meie tiimiga ja teeme koos suuri asju! Loe lähemalt: https://gocraft.ee/toopakkumised/

Tunnustus ja toetus

Meile on omistatud Aasta kaitsetööstusettevõte 2021 tiitel ning oleme heategevusliku Sinilillekampaania Anname au suursponsor.

Osalus EASi projektides

Oleme alates 2020. aastast kaasatud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EAS) kahte struktuurtoetuste projekti: digidiagnostika (kuni mai 2020) ja tootearenduse toetus Habins tüüpi kaubavagunite tootmisele (alustatud 2020). Tootearenduse projekti eesmärk on turule tuua uus innovaatiline toode ning juhtida tootearendusprotsessi efektiivselt ja ajasäästlikult. Samuti on oluline disaini rakendamine antud protsessis.

Projekti rahastaja on Euroopa Regionaalarengu Fond, toetussumma suurus 195 880 €.

Kuulume kontserni

Kuulume kodumaisel kapitalil põhinevasse Go Groupi kontserni, mis liidab erinevaid transpordi- ja turismiettevõtteid ja annab tööd enam kui 900 oma ala professionaalile.

Meie põhimõtted ja eesmärgid:  

  • Oleme alati tulemusele orienteeritud ja pühendunud püstitatud eesmärkide saavutamisele.
  • Meie meisterlikkus pärineb pidevast arengust ja teadmiste ning kogemuste ammutamisest. Hindame elukestvat õpet.
  • Väärtustame meeskonnatööd, ühiseid tegemisi, positiivset ellusuhtumist, ausust, läbipaistvust, usaldust ning sõbralikkust.
  • Püüdleme alati ressursside mõistliku kasutamise ja suurema efektiivsuse poole. Tegutseme eesmärgipäraselt ja hindame saavutatud tulemust.

Meie põhimõtted ja eesmärgid:

  • Oleme alati tulemusele orienteeritud ja pühendunud püstitatud eesmärkide saavutamisele.
  • Meie meisterlikkus pärineb pidevast arengust ja teadmiste ning kogemuste ammutamisest. Hindame elukestvat õpet.
  • Väärtustame meeskonnatööd, ühiseid tegemisi, positiivset ellusuhtumist, ausust, läbipaistvust, usaldust ning sõbralikkust.
  • Püüdleme alati ressursside mõistliku kasutamise ja suurema efektiivsuse poole. Tegutseme eesmärgipäraselt ja hindame saavutatud tulemust.