Menüü

JUHTPÕHIMÕTTED

Lõimitud juhtpõhimõte (ISO9001 ja 14001 alusel)

Kvaliteedi- ja keskkonnaalane (lõimitud) juhtpõhimõte on koostöös kliendiga luua uusi väärtusi ning hooldada tema vara keskkonnanõuetele vastavalt, sh saastamise vältimine, mõjusalt ja jätkusuutlikult. Juhtpõhimõte on kättesaadav kodulehel huvigruppidele. Juhtpõhimõttega kohustume järjepidevalt parendama lõimitud kvaliteedi – ja keskkonna juhtimissüsteemi ning protsesse läbi seire ja mõõtmise kaasates asjakohaseid huvigruppe (kliendid, omanikud, töötajad, tarnijad, partnerid). Kvaliteedi- ja keskkonnaalased eesmärgid püstitatakse ja tulemused vaadatakse regulaarselt üle ning hinnatakse nende tulemuslikkust, sh jätkusuutlikust (kestlikkust) ja vastavuskohustust (riigi ja KOV’i tasandil).

Sotsiaalse vastutuse juhtpõhimõte (ISO 26000 alusel)

Sotsiaalse vastutuse juhtpõhimõte on koostöös kliendiga (arvestades huvigruppidega) luua uusi väärtusi ning hooldada tema vara nõuetekohase professionaalsuse ja väärtustulemusega, tagamaks toote/teenuse jätkusuutlikkus ja keskkonnahoid. Sotsiaalse vastutuse tagamiseks rakendame ettevõtte tegevusi kooskõlas pideva täiustamise ja säästlikkuse kasvuga. Toimimisel tagame tulemuslikkuse, tööohutuse, vähendame meie tegevuse mõju keskkonnale, juurutame ja kasutame kaasaegseid töövõtteid- ja vahendeid.

Töötervishoiu ja -ohutuse põhimõte (seaduse alusel)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane (TTO) tegevus on reguleeritud töötervishoiu ja tööohutuse seadusega. TTO tegevust ettevõttes juhib tööandja. TTO alaste õigusaktide järgimise kontroll on Tööinspektsiooni pädevuses. Tööle asumisel ja igal muul seaduslikul juhul on TTO alaste juhenditega tutvumine kohustuslik kõigile töötajaile, sõltumata nende erialast, kvalifikatsioonist ja positsioonist. Juhendamise eesmärgiks on anda töötajatele üldteadmisi TTO alase tegevuse korraldamisest ettevõttes.