Menüü

MILITAARMASINAD

Militaarsuunal on meil au anda panus Eesti Kaitseväe võimekuse edendamisse. Täidame ajalooliselt kõige suuremahulisemat riiklikku tellimust Eesti kaitsetööstusele, milleks on toetussoomukite CV90 ümberehitus kaheksaks erinevaks modifikatsiooniks, nagu näiteks pioneerisoomukiks, tankitõrjesoomukiks ja juhtimissoomukiks ning ehitame ümber liikursuurtükid K9. Ühtlasi tagame elukaaretoetuse valmimisele järgnevatel aastatel. Sellises mahus soomustehnika ümberehitamine ja hooldamine on erasektoris esmakordne.

TEENUSED

Meie poolt osutatavateks peamisteks teenusteks militaarmasinate valdkonnas on:

  • Soomukite ümberehitus
  • Erinevate seadmete, süsteemide integratsioon
  • Inseneeria
  • Militaartehnika hooldus ja remont
  • Komponentide hooldus ja remont
  • Militaartehnika maalritööd
  • Varuosade müük

MEESKOND

Meil on tehniliselt pädev, motiveeritud ja teotahteline meeskond, kel on soov kliente mõista ning  tellimusi efektiivselt, paindlikult ja tähtajaks teostada.

SÕJARELVADE TOOTMISHALL

Relvasüsteemidega varustatud soomustehnika modifitseerimiseks oleme rajanud Eesti esimese eraomandis oleva sõjarelvade remondi- ja tootmishalli, mis vastab kõikidele relvaseadusest tulenevatele nõuetele. Tootmiskompleksi pind on 1500 m2 ning sel saab hooldada, remontida ja integreerida relvi ja relvasüsteeme. Hoonesse on soetatud remonttöödeks vajalik tehnika ning rajatud nõuetele vastav värvikamber.