Meist

AS GoCraft on tuntud raudteeveeremi hoolduse, remondi ja moderniseerimisega tegelev ettevõte. Hooldame ja remondime raudteeveeremit, et meie kliendid saaksid ohutult ja keskkonnasõbralikult vedada rööbasteel reisijaid ja kaupu.

Meie depoo ajalugu ulatub aastate taha. Ajaarvamise alguseks võib lugeda kitsarööpmeliste auruvedurite hooldusdepoo käikuandmist Tallinnas, Tallinn-Väike jaama piirkonnas üle 100 aasta tagasi. Aja jooksul on auruvedurite hooldusdepoo ümber ehitatud laiarööpmelisele veeremile. Alates 1980ndate lõpust on depoos peamiselt tegeletud diiselrongide hoolduse ja remondiga. Kuigi meie depoo põhitegevus on tänaseks kolinud Tallinn-Väike depoost kaasaegsesse Iru depoosse Maardus, tagame järjepidevuse ning traditsioonide jätkumise läbi meeskonna, mis koosneb oma ala tunnustatud spetsialistidest.

Omame kogemusi nii kaasaegsete kui ka vanemate manööver-ja liinivedurite remondil ning moderniseerimisel. Oleme teostanud hooldus- ja remonttöid eri tüüpi veduritele: TEM, TEP, TEM TMH, CME, 2TE116, TGM. Kergemate hooldus- ja remonttööde kõrval oleme tegelenud ka kaua aega kasutuseta seisnud vedurite taastamisega ning moderniseerimisega, mille käigus vahetasime välja nii masina mootori, käigukasti kui ka kogu hüdraulika- ja elektrisüsteemi.

Meie depoo pakub mitmesuguseid tehnilisi võimalusi veeremi komponentide remondil. Olgu selleks siis rattapaaride treimine, ohutusseadmete hoolduse/remont või piduriseadmete remont. Teostame remonti ja hooldust ka erinevate tootjate komponentidele – vedurimootorid, käigukastid, rattapaarid, reduktorid, pöördvankrid jmt. Oleme paigaldanud veduritele ka gaasitoiteseadmeid, mis aitavad vähendada veotegevuse kahjulikku mõju keskkonnale.

Peame oma tegevuses oluliseks tagada raudteeliikluse kui keskkonnasäästliku liikumisviisi ohutus. Akrediteeritud labor annab meile võimaluse teostada mitmekülgset kvaliteedikontrolli, mille kaudu saame kindlad olla tööde kvaliteedis ning teostada veeremile tehnilisi ekspertiise. Lisaks on meile väljastatud mitmed sertifikaadid, millest igapäevastes tegevustes juhindume: ISO9001 ja ISO 15085-2.

Me anname Eesti turvalisemaks muutmisesse oma panuse ja säilitame kaitseväe õppekogunemistel osalevatele töötajatele tavapärase palga. Hoolime oma töötajatest ja oma riigist, et kõigil oleks siin hea ja turvaline elada.

Alates 26. juulist 2021 koondasime selguse ja lihtsuse huvides kõik AS Ühinenud Depood tegevusvaldkonnad ühtse Go Craft kaubamärgi alla, rõhutades sellega ühtlasi kuuluvust suure ja usaldusväärse kodumaise kontserni koosseisu.

Go Craft kuulub Go kontserni, mis liidab erinevaid transpordi- ja turismiettevõtteid Eestis. Kontsernis töötab kokku ca 900 inimest.

AS GoCraft on alates 2020. aastast EASi poolt kaasatud kahte struktuurtoetuste projekti: digidiagnostika (kuni mai 2020) ja tootearenduse toetus Habins tüüpi kaubavagunite tootmisele (alustatud 2020).

Tootearenduse projekti eesmärk on turule tuua uus innovaatiline toode ning juhtida tootearendusprotsessi efektiivselt ja ajasäästlikult. Samuti on oluline disaini rakendamine antud protsessis.

AS GoCraft on esimene ettevõte Eestis, kellele Tarbija ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljastati veeremi hoolduse eest vastutava üksuse ECM sertifikaat. Sertifikaat annab õiguse teostada vedurite, vagunite, teemasinate jm raudteeveeremi remondi- ja hooldustöid. Sertifikaat annab tunnistust, et meie tootmise ohje ning tehnoloogilised protsessid vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide nõuetele.