Menüü

RAUDTEEVEEREM

Meie pikaajaline raudteeveeremi hoolduse, remondi ja moderniseerimise kogemus ulatub enam kui 100 aasta taha, mil anti käiku esimene kitsarööpmeliste auruvedurite hooldusdepoo Tallinn-Väikse jaama piirkonnas. Aja jooksul ehitati auruvedurite hooldusdepoo ümber laiarööpmelisele veeremile ning alates 1980ndate lõpust on depoos peamiselt tegeletud diiselrongide hoolduse ja remondiga. Täna hooldame ja remondime eri tüüpi raudteeveeremit, et meie kliendid saaksid ohutult ja keskkonnasõbralikult vedada nii reisijaid kui kaupu.

TEENUSED

Pakume mitmesuguseid tehnilisi võimalusi veeremi komponentide remondiks – olgu selleks rattapaaride treimine, ohutusseadmete hooldus-remont või piduriseadmete remont. Teostame remonti ja hooldust ka erinevate tootjate komponentidele – vedurimootorid, käigukastid, rattapaarid, reduktorid, pöördvankrid jmt. Oleme paigaldanud veduritele ka gaasitoiteseadmeid, mis aitavad vähendada veotegevuse kahjulikku mõju keskkonnale.

Meie poolt osutatavateks peamisteks teenusteks raudveeveeremi valdkonnas on:

  • Vedurite remont, moderniseerimine ja ümberehitus
  • Kaubavagunite ehitus ja remont
  • Vedurimootorite remont
  • Raudtee-ehitus- ja -hooldusmasinate remont
  • Veeremi agregaatide, automaatsidurite, piduriseadmete, reduktorite ja pöördvankrite remont
  • Rattapaaride treimine, remont ja täisläbivaatus

MEESKOND

Tagame järjepidevuse ning traditsioonide jätkumise läbi tugeva meeskonna, mis koosneb oma ala tunnustatud spetsialistidest.

VEEREMIPARK

Meil on oma veeremipark, kuhu kuuluvad mitut tüüpi vedurid. Veduritega TEM7 ja TEP70 saame teenindada suuremaid rongikoosseise.TEM18, CME-3 ja TGM- tüüpi vedurid leiavad rakendust väiksemate koosseisude korral ning manöövritöödes. Vedurite igapäevase opereerimisega tegeleb Go Groupi kontserni tütarettevõte Go Rail.

TEHTUD TÖÖD

Oleme teostanud hooldus- ja remonttöid eri tüüpi veduritele: TEM, TEP, TEM TMH, CME, 2TE116, TGM. Kergemate hooldus- ja remonttööde kõrval oleme tegelenud ka kaua aega kasutuseta seisnud vedurite taastamisega ning moderniseerimisega, mille käigus vahetasime välja nii masina mootori, käigukasti kui ka kogu hüdraulika- ja elektrisüsteemi.